🎵 Ortaokul ve lise dönemimin epey büyük bir kısmı benim de böyleydi.

☠️ Torrent öldü, yaşasın OTT!

Günün hiç yoksa 4–5 saatinde bakıştığımız bu kutuyu biraz olsun neşelendirmek hepimizin hakkı!

- Ekli dosya için uygunluğunuzu rica ederiz 😒

Yanlışlıkla yapmak başka, kasıtlı yapmaksa bambaşka sıkıntılı bir durum 😶

-Abi Stanford’dan, Harvard’dan dersler izliyorum, hem de beleş 😳

İnsanın önünü ilikleyesi geliyor 👌

“ENGAGE, you stakeholders!” -we had a lot of dilemmas ended up with ¯\_(ツ)_/¯

The Story

-Apsiyon? What does it even stand for??

Oyuna gelmeyin.

Mert Erbil

product manager in peter parker life, your friendly neighborhood internet & digital media lover during superhero hours (www.merterbil.com for personal info)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store